V říjnu 2021 jsme získali certifikát pro požární posuvné dveře