Protipožární okna jsou vyráběny jako pevně zasklené neotvíravé v systémech JANSEN – osazení skla do ocelového rámu, nebo PROMAT – osazení skla do tzv. skrytého rámu z desek PROMATEC-H

Požární odolnost do EI 90