Celoprosklené stěny se vyrábějí v systému PROMAT s vodorovnou či svislou silikonovou spárou s maximální průhledností a světelnou propustností. Dále je možné použít konstrukce s různým typem rámu dle certifikace PROMAT s minimální profilací.

Provedení je nutno předem konzultovat a navrhnout dle požadavků na vzhled a požární odolnost.