V prosinci 2022 jsme získali certifikát bezpečnostního prosklení RC3.