V prosinci 2021 jsme získali certifikát pro bezpečnostní dveře RC3